Obchodné podmienky

Obchodné podmienky v ľudskom jazyku:

  • Podporujeme všetky slušné združenia, organizácie a nadácie. Dobromat pre nich je a bude bezplatný.
  • Snažíme sa spolupracovať so všetkými slušnými obchodmi, ktoré majú o spoluprácu záujem.
  • Výška finančnej podpory v % alebo €, ktorú združenie z každého zrealizovaného nákupu získa, je uvedená pri jednotlivých obchodoch.
  • Výška príspevku sa vypočítava zo sumy za tovar/službu bez DPH a dopravy.
  • Peniaze združeniam vyplácame, keď to má zmysel, t. j. raz za štvrťrok, ak suma vyplatených provízií dosiahla hodnotu 50 €.