Obchodné podmienky v zrozumiteľnom jazyku

Poskytuje krátke vysvetlenie obchodných podmienok a nie je právne záväzné.

  • Používaním Dobromatu súhlasíte s jeho VOP.
  • Dobromat slúži na to, aby vďaka spolupráci s obchodmi, pomáhal združeniam získavať financie na ich činnosť.
  • Združenie, ktoré chce cez Dobromat získavať financie sa musí zaregistrovať. Registrácia a využívanie Dobromatu sú bezplatné. O povolení, prípadne zrušení, registrácie rozhoduje prevádzkovateľ.
  • Podpora sa počíta z ceny tovaru/služby bez DPH a ďalších platieb naviac. Výška podpory je známa pred uskutočnením nákupu. Združenie môže u prevádzkovateľa reklamovať nesprávne určenú podporu. O vyplatenie podpory treba požiadať. Podpora sa vypláca po dosiahnutí minimálnej sumy, ktorá činí 50 € v mesiacoch január, apríl, júl, október na účet združenia. Nevyplatená podpora sa prenáša do ďalšieho obdobia. Podpora sa vypláca iba ak ju obchod prevádzkovateľovi vyplatil. Ak obchod požiada prevádzkovateľa o vrátenie už neoprávnene vyplatenej podpory, je ju združenie povinne vrátiť.
  • Samotný nákup tovaru/služby prebieha na stránkach jednotlivých obchodov. Dobromat zabezpečuje iba poskytnutie podpory združeniu, ktoré podporovateľ určil. Podporovateľ môže u prevádzkovateľa reklamovať nesprávne určenú podporu.
  • Podmienky spolupráce Dobromatu s obchodmi upravuje samostatná zmluva a obchodné podmienky.
  • Používaním Dobromatu súhlasíte s odberom newslettera a dávate nám súhlas na použitie poskytnutých informácií.
  • Používaním Dobromatu udeľujete prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov.
  • Obsah webstránky Dobromatu je chránený právom duševného vlastníctva.